Dne 10.6. proběhla další prezentace na téma Přirozený kůň a kopytní péče. Myslím, že byl jeden z nejlepších a proto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným! Byla vidět chuť a zájem a to se pak skvělé přednáší ;)…

Na závěr proběhl malý test… účastník s nejlepšími výsledky dostal knihu Paddock Paradise – http://www.kone-naboso.cz/2011/11/kniha-paddock-paradise/