Salah je 20ti letá kobylka plemene Shagya Arab. Schvácením trpěla několik let, její majitelka zoufale zkoušela všechny možné způsoby léčby a podkování. Nyní je od začátku října 2011 naboso, upravovaná přirozeným trimem dle pravidel AANHCP, je mimo pastvinu, krmená kvalitním senem a ve stádě motivovaná k pohybu. Lze vidět nový úhel růstu – tzv. úhel hojení – H°.

2.trim, listopad, cca 1cm nového růstu


únor 2012, nový růst je výraznější (levá noha)

únor 2012, nový růst je výraznější (pravá noha)

Kopyta neustále pěkně odrůstají, pravděpodobně v létě již budou plně stabilizována do svého původního přirozeného tvaru.

listopad 1012 (levá noha)