Všichni členové sdružení jako instruktoři, kliničtí lékaři a studenti jsou vázáni v duchu oficiální AANHCP přísahou oddanosti:

Řádně přísahám před svými vrstevníky a všemi ostatními, že podle svých schopností a úsudku, budu držet tuto přísahu. Budu sledovat systém a režim vědy přírozené péče o koně, který na mě udělal svůj dojem.

Budu následovat to, co má osvědčení a kompetenci, a co podle svých schopností a rozsudku považuji za výhodu pro koňovité v mé péči. Zdržím se toho, co je škodlivé a ubližující.

Budu ctít léčivé síly přírody a nebudu obhájce žádného zhoubného jednání nebo postupu, včetně způsobu pevného okování nebo ortopedického ošetření, které brání kopytnímu mechanismu, znemožňuje přirozený pohyb, nebo způsobí psychické trauma.

Vše co je či není spojeno s mým profesním povoláním, co vidím nebo slyším, s ohledem na páchání závažného a nelidského zacházení s koňmi, včetně přestupku mého vlastního „umění“, budu hlásit členům své asociace a pak i zákonu, tedy.

S čistotou a s ohledem na koňovité v mé péči, budu žít svůj život a neustále procvičovat své „umění“. Budu respektovat další odborníky působící v péči o koně a budu zachovávat mlčenlivost s mými klienty.

Zatímco budu nadále dodržovat tuto přísahu, budiž mi dovoleno užívat si mého života a praxe mého umění, respektovaného vždy všemi ostatními. Porušení této přísahy, může zvrátit můj osud.